TJÄNSTEOMRÅDEN: REVISION  SKATT  RÅDGIVNING

Revision

Revea är specialiserade på revision för

 • Ägarledda företag

 • Internationella företag

 • Föreningar och förbund

 • Bostadsrättsföreningar

Boka ett möte

Revision hjälper ditt företag att uppnå lagkrav och kvalitetssäkra bolagets ekonomiska information. Detta skapar trygghet åt ägare, kunder, Skatteverket, banker och leverantörer m fl.  Vårt arbete utgår alltid utifrån en helhetssyn på våra kunders situation och unika behov.

Trygghet och trovärdighet
En professionellt genomförd revision skapar trygghet och trovärdighet för alla intressenter – både internt och gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder. Vi arbetar gärna i nära samarbete med er för att lära oss mer om de förutsättningar som gäller just ert företag. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Erfarenhet och engagemang
Genom vår erfarenhet har vi byggt upp en stor kunskap om företagandet, redovisningen och beskattning som spänner över en mängd olika branscher. Dessa erfarenheter, kombinerat med kompetens och ett stort engagemang, bidrar till en effektiv och värdeskapande revision.

&darr Läs vidare om Skatt

Skatt

Revea hjälper dig med

 • Företagsbeskattning

 • Köp och försäljning av företag

 • Individbeskattning

 • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

 • Rådgivning och biträde vid skatterevision

 • Mervärdesskattefrågor

 • Internationell beskattning

Boka ett möte

Skatt kan vara ett både komplicerat och snårigt område, där lagar och regler förändras kontinuerligt. Samtidigt är skattefrågor viktiga verktyg när det gäller att optimera ditt företags lönsamhet. När vi får hjälpa till med skattefrågorna, kan du istället ägna större energi åt kärnverksamheten.

Skatt inom ägarledda företag
Reveas revisorer har bred kunskap inom både bolags- och individbeskattning. Vår rådgivning gör det möjligt för företag och dess ägare att minimera skattebördan genom att använda beprövade strukturer. Inom ägarledda företag hanterar vi ofta frågor om generationsskiften, omstruktureringar, hem- och utflyttning. Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga frågor där en erfaren och engagerad skatterådgivare kan vara  skillnaden mellan bra och dåliga resultat.

Köp och försäljning av företag
Står ditt företag inför en företagsöverlåtelse,  intag av nya delägare eller utköp av delägare finns det många aspekter att ta hänsyn till. För att affären skall kunna genomföras på det skattemässigt mest effektiva sätt ser vi till att skaffa oss god kunskap om företaget och dess långsiktiga mål.

&darr Läs vidare om Rådgivning

Rådgivning

Revea hjälper dig bland annat med:

 • Bilda aktiebolag

 • Lönsamhetskalkyler och uppföljning

 • Fusioner och omstruktureringar

 • Generationsskiften

 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar

 • Due Diligence

 • Börsnoteringar

 • Utlandsetableringar och internationalisering

Boka ett möte

Vår långa erfarenhet inom revision gör att vi kan vara ett bra bollplank när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning. Aktiv rådgivning syftar till att identifiera och hantera risker i företagets affärsverksamhet och säkerställa dess långsiktiga utveckling.

Reveas revisorer har en lång erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag, nationella företag och internationella koncerner. Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de fall som kräver extra specialistkunskap.

Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller nya regelverk och lagkrav för företag och dess ägare. Hos Revea ska du alltid kunna få svar på frågor som rör ekonomi, redovisning, revision, skatt och affärsjuridik. Vi kan också ge rådgivning inom skatter och moms, eller ta fram skräddarsydda strategier för att öka lönsamheten i dina affärer. Revea har erfarenhet inom konsultationer vid börsnoteringar från IFRS-transformationer till färdigt prospekt.

Kontakta oss

Boka en kostnadsfri konsultation och låt oss berätta mer om vad Revea kan göra för ditt företag